Details


  • Miasto
  • Warszawa
  • Dzielnica
  • Wilanów
  • Powierzchnia
  • 932 m2
  • Cena
  • 5 500 000 zł
  • Cena / m2
  • 5 910 zł

Opis nieruchomości


Na sprzedaży unikatowa działka położna na Wilanowie Wysokim u zbiegu ul. Łowczej z ul. Rumianą. Na działce istnieje możliwość wybudowania 4 willi miejskich. MPZP przewiduje możliwość podziału działki na dwie. Wszystkie media dostępne w drodze. Nieruchomość oferowana na podstawie umowy na Wyłączność.

Nieruchomość położona w prestiżowej części Starego Wilanowa. W sąsiedztwie dominuje niska zabudowa willowa, jednorodzinna, budynki apartamentowe oraz ambasady. W pobliżu znajdują się międzynarodowe szkoły i przedszkola (Willy-Brandt School, The Britisch School, International American School, International European School) oraz pełna infrastruktura miejska.

Poniżej najważniejsze zapisy miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.

1. Minimalna powierzchni działki budowlanej wynosi 400 m2.
2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN ustala się, że przynajmniej 50% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić jako teren biologicznie czynny.
3. Na jednej działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek zabudowy jednorodzinnej, oraz jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy.
4. Budynek zabudowy jednorodzinnej realizowany na jednej działce budowlanej nie może mieć więcej niż dwa mieszkania.
5. Maksymalna wysokość zabudowy jednorodzinnej nie może przekroczyć 12 m.
6. Maksymalna liczba kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje pełne i jedna w poddaszu użytkowym.
7. Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio w granicy działki budowlanej bądź w odległości mniejszej niż
3m lecz nie mniejszej niż 1,5m od tej granicy jeśli nie spowoduje to istotnego utrudnienia w zagospodarowaniu
działki sąsiednie.

Serdecznie zapraszam na prezentacje.

Agent


Agata Galińska
+48 667 025 152
[email protected]

Kontakt

Otrzymasz plik PDF z powyższą ofertą.